Stad Ieper versterkt groene uitstraling met 30.500 nieuwe bomen en struiken

29 april 2020
In het voorbije plantseizoen ondergingen Ieper en deelgemeenten een echte vergroeningskuur. Op initiatief van de stad, het Regionaal Landschap Westhoek (RLW), de provinciale domeinen (PD), de Vlaamse Agentschappen Natuur & Bos (ANB), Wegen & Verkeer (AWV) en de Intercommunale IVVO werden exact 1.302 hoogstammen en 29.176 stuks bosgoed (bomen en struiken) aangeplant. Bovendien resulteerde dat ook in 6 succesvolle bosplantacties waar maar liefst 900 vrijwilligers (Ieperse gezinnen, verenigingen en klasgroepen) aan meewerkten.
 
 
Bosplantacties en geboortebomen
In het Hamiltonpark herstelden gezinnen het geboortebosje en nabij Zillebekevijver plantten vrijwilligers van de Ieperse rallyclub 2.700 bomen en struiken in een nieuw bosje van 0,8 ha. Op initiatief van ANB kleurt ook het militair domein langs de Kemmelseweg groener met 1700 bomen en struiken, aangevuld met 200 kerselaars en notelaars. Zelfs barslechte weeromstandigheden hielden de vrijwilligers niet tegen.
Ook dit jaar werden weer volop geboortebomen geplant, dit keer door 155 gezinnen op 5 plaatsen. En opnieuw leverde de goede samenwerking met ANB  mooi resultaat op: 1.050 struiken in Hommelhofstraat, 40 hoogstammige eiken in Vlamertinge. In samenwerking met RLW werdenlangs de Kemmelbeek in Dikkebus 32 zwarte populieren aangeplant. Een volledig overzicht van alle plantacties is op te vragen bij de dienst Landschap.
 
Ieper behaagt het landschap
Naast de plantprojecten leverde ook de jaarlijkse actie ‘Ieper Behaagt het Landschap’ een uitzonderlijk resultaat op: 60 Ieperse gezinnen plantten in hun tuin 110 hoogstammen, 73 fruitbomen en 4.650 stuks bosgoed aan. Bij landbouwers en particulieren kon het RLW  in totaal 13 groenprojecten uitvoeren.
Andere initiatieven kwamen er van het AWV en de IVVO: AWV plantte 100 hoogstammige olmen langs de Zuiderring en 62 lindebomen langs de Rijselseweg. De medewerkers van IVVO realiseerden een bosje van 1.500 planten en een boomgaard.
De stedelijke Groendienst zette verder in op vergroening van de begraafplaatsen, de dorpskernvernieuwing in Zillebeke en de groenzone langs de Vlamertingseweg tussen Vlamertinge en Elverdinge. 
 
Aanpak klimaatverandering
Door de klimaatverandering staan ons potentieel hetere zomers, langere droogteperiodes en periodes met hevige neerslag te wachten. Deze sterke groene injectie in onze stad kan helpen om de uitdagingen in de nabije toekomst het hoofd te bieden. Zowel in de stad als op het platteland spelen bomen en bosjes hierin een cruciale rol: ze reduceren de uitstoot van CO2, brengen koelte door beschaduwing en verdamping, en bufferen de lokale waterhuishouding. 
Naast deze effecten op het klimaat spelen meer bossen, bomen, hagen en houtkanten vanzelfsprekend een enorme rol in het behoud van onze streekeigen natuur en de verdere ontwikkeling van de zachte recreatie voor alle Ieperlingen.
 
Meer info 
Dienst Landschap, contactpersoon Lieven Stubbe, lieven.stubbe@ieper.be ;  057/441 668