Milieu & Afval  

De milieudienst

De stedelijke milieudienst behandelt milieuvergunningsaanvragen De dienst onderzoekt de dossiers, doet meestal een plaatsbezoek en brengt verslag of advies uit aan het Schepencollege.
De dienst formuleert ook voorstellen aan het Schepencollege i.v.m. de uitvoering van de milieusamenwerkingsovereenkomst (selectieve huisvuilinzamelingen, Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan of GNOP, milieu-inventaris...). Andere taken zijn: opvang van klachten, algemene informatie, beperkt onderzoek oppervlaktewaterkwaliteit, ondersteuning diverse milieuprojecten...

Je kan bij de milieudienst terecht voor:

 • informatie milieujaarprogramma
 • inzage milieuvergunningen en -aanvragen (klasse 1, klasse 2 en klasse 3)
 • indienen milieuvergunningsaanvragen en melding van 3de klasse inrichtingen
 • toelatingen in het kader van het politiereglement (muziek, vuurwerk, vreugdeschoten, radiowagens, kampvuur)
  Voor het aanvragen van een toelating voor een muziekactiviteit (elke vorm van elektronisch versterkte muziek) dient gebruik gemaakt te worden van de meldingsfiche.
 • putwateronderzoek voor wie niet op het openbaar net is aangesloten
 • milieuklachten (zie ook Politie)
 • informatie afval (inzameling)
 • informatie kleinschalige waterzuivering (iba)
 • toelage afkoppelen hemelwater, zonneboiler, ecoluiers, groendaken, ecologische isolatie, warmtepompen, vantilatie met warmterecuperatie en  FSC-hout (zie premies)

 cover brochure IBA


Milieuraad


De Ieperse Stedelijke Milieuraad (ISM) is een erkende stedelijke adviesraad. De raad bespreekt aangelegenheden in verband met natuurbehoud, milieuzorg en duurzaamheid en adviseert het stadsbestuur hierover. Ook kan deze raad eigen initiatieven of acties ondernemen voor een beter leefmilieu.

De ISM vergadert in januari, maart, mei, juni, september en november..
Naast vertegenwoordigers van o.a. natuur- en milieuverenigingen, landbouworganisaties, stedelijke adviesraden,... is ook iedere geïnteresseerde Ieperling welkom op de vergaderingen van de ISM.
Gezien de milieuraad streeft naar een evenwichtige man-vrouw verhouding zijn in het bijzonder vrouwelijke deelnemers welkom

Meer info en verslagen: www.milieuraad.be/ieper


Het Containerpark

Containerpark
Op het containerpark langs de Pilkemseweg kunnen Ieperlingen met hun "gesorteerd afval" terecht. Hoofddoel is om de diverse afvalfracties selectief te verwerken en zoveel mogelijk te recycleren. Daarom is het noodzakelijk het afval vooraf per soort te sorteren.

Particulieren kunnen in het containerpark terecht met: Toegelaten afvalstoffen.

Openingstijden:
Maandag gesloten, dinsdag, donderdag en vrijdag 9 u. -17 u., woensdag 9 u. - 18 u., zaterdag 9 u. - 12 u.

Voor eventuele sluitingsdagen aansluitend op feestdagen: raadpleeg de afvalkalender.

Opgelet! Het oprijden op het container- en groenpark kan tot een kwartier voor sluitingsuur!!

Het containerpark is toegankelijk voor Ieperse particulieren, KMO’s en zelfstandigen die in het bezit zijn van een geldige toegangsbadge. Deze badge kan aangevraagd worden bij de klantendienst van IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper – tel 057 21 41 60.

Op het groenpark kan je kleine hoeveelheden compost aankopen. Voor grote hoeveelheden kan je contact opnemen met de compostfabriek van IVVO op tel. 057 230 880.

Info: Containerpark, Pilkemseweg 107 (naast Westhoek Expo), 8900 Ieper of Dienst Leefmilieu, stadhuis (eerste verdieping), Grote Markt 34, 8900 Ieper tel. Containerpark 057 200 194, Dienst Leefmilieu 057 239 200; fax Containerpark 057 201 661, Dienst Leefmilieu 057 239 278; of


Nieuws

A  A  A 
 
Contact

Stadhuis
Grote Markt 34
8900 Ieper
 
tel. 057 239 267
  

Openingsuren
ma-vr
van 8.30 tot 12.30 u.
zat
van 8 tot 12 u.
dinsdagnamiddag
van 14 tot 18 u.IVVO (klantendienst)
Bargiestraat 6
8900 Ieper

tel. 057 214 160


Openingsuren
di
van 9.00 u. tot 17.00 u.
woe
van 9.00 u. tot 18.00 u.
don-vrij
van 9.00 u. tot 17.00 u.
zat
van 9.00 u. tot 12.00 u.


 

 

RSS Feed stad Ieper | copyright information & privacy |
 

Over de website
Stadsbestuur Ieper, Stadhuis Grote Markt 34, B-8900 Ieper Tel:057 239 200